Fundamentalne zasady zdrowia

Zdrowie jest wynikiem harmonii między czynnikiem fizycznym, emocjonalnym i duchowym człowieka. Wiele problemów chorobowych jest konsekwencją zaburzenia homeostazy, czyli zdolności organizmu do utrzymania i przywracania równowagi w środowisku wewnętrznym.

Jak mawiał Hipokrates „ choroba nie jest wyodrębnioną materią, ale zmiennym stanem organizmu pacjenta, walką pomiędzy czynnikiem chorobowym  a naturalną siłą samoleczenia organizmu”.

Ciało każdego człowieka jest cudem natury posiadającym genialne właściwości samoregulacji, samoleczenia i rewitalizacji. Dzięki tym fascynującym mechanizmom każdego dnia nasz organizm podejmuje walkę z  pojawiającym się zaburzeniem, aby przywrócić stan równowagi ustroju.

Obecnie człowiek narażony jest na tak wiele czynników obciążających jego organizm, że naturalne procesy naprawcze nie nadążają z usuwaniem „zakłóceń”. Zanieczyszczenie środowiska, niezdrowe jedzenie i nadmierny stres codziennie wystawiają nasze mechanizmy obronne na najwyższą próbę. W takich okolicznościach próbujmy jak najlepiej dbać o siebie i środowisko, w którym żyjemy.

Racjonalne odżywianie, zrównoważony styl życia, włączenie aktywności fizycznej oraz  naturalnych i nieszkodliwych terapii odgrywają fundamentalne znaczenie w procesie powrotu do zdrowia i odzyskania sił witalnych. W istocie każdy z nas ma taką wiedzę, jednakże z wprowadzeniem jej w codzienność większość ma poważny kłopot. A przecież pragnieniem każdego człowieka jest zdrowie przejawiające się w odczuwaniu radości z życia, spełnienia oraz harmonii na poziomie ciała, umysłu i ducha. Takie holistyczne podejście odnajdujemy w starożytnej tradycji medycyny europejskiej i dalekowschodniej. Obecnie coraz silniej zauważalny jest powrót do postrzegania  człowieka jako jedności psycho-fizyczno-umysłowej. Oznacza to , że jeśli cierpi nasze psyche to choruje nasze physis. Nie jest możliwe rozdzielenie tych sfer i traktowanie istoty ludzkiej jako zbioru współgrających ze sobą mechanicznych części. Dla starożytnych medyków i filozofów było to oczywiste, czego potwierdzeniem są wybitne dzieła takie jak np. „Klasyka medycyny wewnętrznej Żółtego Cesarza” poświęconej wiedzy medycznej oraz aspektom ludzkiej duszy, która stała się kanonem tradycyjnej medycyny chińskiej.

Holistyczne podejście do zdrowia przekazywała w swoich ponadczasowych manuskryptach żyjąca w XI w.n.e.  Hildegarda z Bingen, wpisana w 2012 r. na listę świętych Kościoła katolickiego.

Zalecenia św. Hildegardy pomimo upływu tysiąca lat nie straciły nic na aktualności:

  1. Traktuj produkty żywnościowe jako środki lecznicze w życiu
  2. W celu utrzymania i odzyskania zdrowia stosuj w pierwszej kolejności środki lecznicze pochodzenia naturalnego.
  3. Zwracaj uwagę na naturalny sen na zmianę z wystarczającą ilością ruchu.
  4. Zwracaj uwagę na rozsądną równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem zgodnie z regułą Ora et labora – Módl się i pracuj.
  5. Oczyść ciało z toksyn poprzez kąpiele, saunę, na przykład upust krwi, stawianie baniek, oczyszczanie jelit i masaż nerek
  6. Zmień własne psychiczno-społeczne wady w wielkoduszne i pełne życzliwości uczynki duchowej radości, witalności oraz wspólnoty z bliźnimi

 

(w.w. pochodzą ze skarbnicy środków uzdrawiających wg. Św. Hildegardy z Bingen)